Siirry sisältöön

Verotuksen pääasialliset muutokset 1.1.2023

1. Työtulovähennyksen enimmäismäärä korotetaan

–  Työtulovähennyksen enimmäismäärä korotetaan 1.840 eurosta 1.930 euroon.

2. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan

–  Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2.250 eurosta 3.500 euroon. Työkorvauksen osuutta korotetaan 40 %:sta yhteensä 60 %:n ja palkkojen osalta 15 % prosentista 30  prosenttiin.

 3.  Yhteismetsäosuuden hankintavelan korko ja metsävähennys

– Tulonhankkimiskäytössä olevan yhteisetuuden osuuden hankintaan otetun velan korot säädetään tuloverolaissa vähennyskelpoisiksi. Yhteismetsillä on metsävähennysoikeus verovuodesta 2022 lukien tai sen jälkeen hankittujen metsien perusteella jos sen osakaskunnan osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien omistuksessa.

4. Työsuhteeseen perustuva osakeanti

  • Henkilöstöllä on oikeus merkitä listaamattoman osakeyhtiön osakkeita viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella yhtiön osakkeen matemaattisella arvolla käyvän arvon sijaan.

5. Irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot

– Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot 50 % jatkuvat määräaikaisesti 2020 – 2025.

6. Henkilökuljetukset vapautetaan arvonlisäverosta

– Kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapautukseen liittyy silti oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Nollaverokantaa sovelletaan kaikkiin kotimaassa tapahtuviin henkilökuljetuksiin, kuten juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone ja laivakuljetuksiin 30.4.2023 saakka.