Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2020

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville sukupolvenvaihdoksella. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta menettelystä;

  • Täyteen kauppahintaan
  • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osan täydestä kauppahinnasta
  • Yhtiö voidaan antaa kokonaan lahjana, jolloin huomattava Perintöverolain mukainen huojennusetu
  • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 51 -100 %
  • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin luovuttaja haluaa 0-50 % tai 51 -100 % hinnan.

Verotuksen pääasialliset muutokset 1.1.2021

 1. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja muuttuu

  • Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korotetaan 10.000 eurosta 15.000 euroon vuoden 2021 alusta lukien.

2. Pienhankinnat  saa jatkossa vähentää nopeammin verotuksessa

  • Pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nousee 1200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtainen vähennyksen yhteismäärän raja nousee 3600 euroon.

 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuosina 2021-2025

  •       Elinkeinotoimintaa ja maataloutta harjoittavat verovelvolliset, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa  saavat verotuksessa lisävähennyksen, jonka enimmäismäärä on verovuonna 500.000 euroa ja alaraja 5.000 euroa.

4. Työsuhteeseen perustuva osakeanti

  • Henkilöstöllä on oikeus merkitä listaamattoman osakeyhtiön osakkeita viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella yhtiön osakkeen matemaattisella arvolla käyvän arvon sijaan.

5. Työhuonevähennys etätyöstä

  • Koronavuonna 2020 verovelvollinen voi vaatia verotuksessa työhuonevähennyksen jos on työskennellyt etätyössä. Työhuonevähennyksen määrä on 225 eurosta 900 euroon riippuen työpäivien määrästä etätyössä.