Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2019

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville sukupolvenvaihdoksella. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta menettelystä;

  • Täyteen kauppahintaan
  • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osan täydestä kauppahinnasta
  • Yhtiö voidaan antaa kokonaan lahjana
  • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 0 -100 %
  • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin luovuttaja haluaa 0-50 % tai 51 -100 % hinnan.

Verotuksen pääasialliset muutokset 1.1.2019;

Asuntovelan korot

  • Asuntovelan korkovähennys pienenee 35 %:sta 25 prosenttiin.

Tulorekisteri

  • Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot 1.1.2019 lukien tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksutapahtumasta, josta Kela, Verohallinto, Elaketurvakeskus, eläkelaitokset ja muut viranomaiset saavat keskitetysti tietoja. Tiedot eivät ole julkisia. Kansalaiset voivat katsella tulorekisteriin ilmoitettuja omia tulotietojaan tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

 Osakesäätötili

  •       Osakesäästötili tulee voimaan 1.3.2019. Se on tarkoitettu sijoitustiliksi, jolla sijoituskohdetta voisi vaihtaa ilman veroseuraamuksia, ja siten käyttää sijoitustoiminnasta saadut tuotot uusiin sijoituksiin täysimääräisesti. Tilille voisi siirtää enintään 50.000 €, ja yhdellä henkilöllä voisi olla ainoastaan yksi tili. Tilin varoja voisi sijoittaa kotimaisiin tai ulkomaisiin pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilillä syntyvät tappiot eivät ole verotuksessa vähennysklepoisia.