Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2018

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville voi tapahtua esimerkiksi alla olevilla keinoilla. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta toimintatavasta;

 • Täyteen kauppahintaan
 • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osan täydestä kauppahinnasta
 • Yhtiö voidaan antaa kokonaan lahjana
 • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 0 -100 %
 • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin luovuttaja haluaa 0-50 % tai 51 -100 % hinnan.

Verotus muuttuu 1.1.2018, pääasialliset muutokset;

Perintö- ja lahjaverotus

 • Vakuutussijoitusten perintö- ja lahjaverolain mukainen verovapaus poistuu 1.1.2018.

Varainsiirtoverotus

 • Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava enää yritysmuotoa muutettaessa yrityksen taseessa olevasta kiinteästä omaisuudesta tai arvopapereista.

Tuloverotus

 • Tuloveroasteikon kaikkien tuloluokkien marginaaliveroprosentteja alennetaan.
 • Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan.
 • Kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrää korotetaan.
 • Tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla koskevan työskentelyn aikarajaa pidennetään kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.
 • Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan intressissä.