Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2020

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville sukupolvenvaihdoksella. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta menettelystä;

  • Täyteen kauppahintaan
  • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osan täydestä kauppahinnasta
  • Yhtiö voidaan antaa kokonaan lahjana, jolloin huomattava Perintöverolain mukainen huojennusetu
  • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 51 -100 %
  • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin luovuttaja haluaa 0-50 % tai 51 -100 % hinnan.

Verotuksen pääasialliset muutokset 1.1.2020

Tulolähdejako muuttuu

  • Osakeyhtiöiltä ja tietyiltä muilta yhteisöiltä poistuu ns. henkilökohtainen tulolähde 1.1.2020 jälkeen päättyviltä tilikausilta. Elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tulot ja menot käytännössä yhdistyvät ja uusien ja vanhojen tappioiden vähentäminen nopeutuu.

Käyttöomaisuuden korotetut poistot

  • Irtaimen käyttöomaisuuden korotuista poistoista on annettu hallituksen esitys 85/2019. Säännöstä voidaan soveltaa 1.1.2020 jälkeen päättyvillä tilikausilla, elinkeinotoiminnassa ja maatilataloudessa. Kaksinkertaisia poistoja ( EVL 30 §) voidaan soveltaa uusien koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen EVL 30 §:n mukaisen käyttöomaisuuden poistoissa verotuksessa vuosina 2020-2023.