Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2019

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville sukupolvenvaihdoksella. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta menettelystä;

  • Täyteen kauppahintaan
  • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osan täydestä kauppahinnasta
  • Yhtiö voidaan antaa kokonaan lahjana
  • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 0 -100 %
  • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin luovuttaja haluaa 0-50 % tai 51 -100 % hinnan.

Verotuksen pääasialliset muutokset 1.1.20120

Tulolähdejako muuttuu

  • Osakeyhtiöiltä ja tietyiltä muilta yhteisöiltä poistuu ns. henkilökohtainen tulolähde 1.1.2020 jälkeen päättyviltä tilikausilta. Elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tulot ja menot käytännössä yhdistyvät ja tappioiden vähentäminen olennaisesti helpottuu.

Käyttöomaisuuden korotetut poistot

  • Irtaimen käyttöomaisuuden korotuista poistoista on annettu hallituksen esitys 85/2019. Säännös astuu voimaan 1.1.2020 jälkeen elinkeinotoiminnassa ja maatilataloudessa ja tällöin voidaan soveltaa kaksinkertaisia poistoja ( EVL 30 §) mukaisten uusien koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden poistoissa verotuksessa vuosina 2020-2023.