Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2021

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville sukupolvenvaihdoksella. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta menettelystä;

  • Kauppahinta on voi olla täyteen kauppahintaan
  • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osan täydestä kauppahinnasta
  • Lahjana, jolloin Perintöverolain mukainen huomattava huojennus valitusta tavasta riippuen.
  • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 51 -100 %
  • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin kauppahinta voi olla 0-50 %.

Verotuksen pääasialliset muutokset 1.1.2022

 1. Työtulovähennyksen enimmäismäärä korotetaan

–  Työtulovähennyksen enimmäismäärä korotetaan 1.840 eurosta 1.930 euroon.

2. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan

–  Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2.250 eurosta 3.500 euroon. Työkorvauksen osuutta korotetaan 40 %:sta yhteensä 60 %:n ja palkkojen osalta 15 % prosentista 30  prosenttiin.

 3.  Yhteismetsäosuuden hankintavelan korko ja metsävähennys

– Tulonhankkimiskäytössä olevan yhteisetuuden osuuden hankintaan otetun velan korot säädetään tuloverolaissa vähennyskelpoisiksi. Yhteismetsillä on metsävähennysoikeus verovuodesta 2022 lukien tai sen jälkeen hankittujen metsien perusteella jos sen osakaskunnan osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien omistuksessa.

4. Työsuhteeseen perustuva osakeanti

  • Henkilöstöllä on oikeus merkitä listaamattoman osakeyhtiön osakkeita viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella yhtiön osakkeen matemaattisella arvolla käyvän arvon sijaan.