Lakipalvelut

Yrityksen sopimusasiat

 • kaupalliset sopimukset
 • osakassopimukset
 • yritysjärjestelyjen asiakirjat
 • rahoituksen järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

 • fuusiot ja jakautumiset
 • liiketoimintasiirrot
 • osakevaihdot
 • yhtiöiden purkamiset ja lopettamiset
 • järjestelyn veroseuraamukset

Yrityksen lakiasiat

 • yritysten riita-asiat
 • työoikeudelliset asiat
 • muut yritysten lakiasiat

Sukupolvenvaihdokset

 • yrityksen siirtäminen uudelle sukupolvelle
 • lahjoitukset ja lahjanluonteiset kaupat
 • yritysjärjestelyiden kannattavuusvertailut
 • yritysjärjestelyn rahoitus- ja veroasiat

Perhe ja perintöasiat

 • perukirjat
 • ositukset ja perinnönjaot
 • testamentit ja lahjakirjat sekä lahjanluonteiset kaupat
 • avioehtosopimukset
 • perintöverosuunnittelu
 • yritysten sukupolvenvaihdokset