Ajankohtaista

Ajankohtaista 1.1.2017

Yhtiömme toimii Lapin yrittäjien neuvontayrityksenä omistajanvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

Yhtiön siirtäminen jälkipolville voi tapahtua alla olevilla keinoilla. Yrityksen arvon ollessa esimerkiksi 1.000.000 € . Veron määrä on 16.000 € – 184.000 euroa riippuen valitusta toimintatavasta;

 • Täyteen kauppahintaan
 • Kauppahinta voi olla yli 3/4 osaa täydestä kauppahinnasta
 • Yhtiö voidaan antaa kokonaan lahjana
 • Kauppahinta voi olla  Tuloverolain mukaan huojennettuna 0 -100 %
 • Kauppahinta voi olla Perintöverolain mukaan huojennettuna, jolloin luovuttaja haluaa 0-50 % tai 51 -100 %.

Verotus muuttuu 1.1.2017, pääasialliset muutokset;

Perintö- ja lahjaverotus

 • Vakuutuskorvausten ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistetaan.
 • Lahjaverotus kevenee alarajan kohotessa 4.000 eurosta 5.000 euroon. Seuraavien portaiden alarajat nousevat 17.000 eurosta 25.000 euroon ja 50.000 eurosta 55.000 euroon.
 • Perintöverotuksen euromääräiset rajat säilyvät mutta verotuksen progressio kevenee veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Kiinteistöverotus

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 0,93 % – 1,80 € ( aikaisemmin 0,80 % – 1,55 %)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nousee 0,41 % – 0,90 % ( aikaisemmin 0,37 % – 0,80 %)
 • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nousee 0,93 % – 1,80 % ( aikaisemmin 0,80 % – 1,55 %)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nousee 2,0 % – 6,0 % ( aikaisemmin 1,0 % – 4,0 %)
 • Kunnat päättävät kiinteistöveroprosentit laissa määrättyjen vaihteluvälien puitteissa.

Yrittäjävähennys

 • Liike- ja ammattitoiminnasta saadusta elinkeinotoiminnan veronalaisesta tuloksesta vähennetään 5 % sen jälkeen kun verotuksessa on vähennetty kaikki menot ja vanhat tappiot.
 • Elinkeinoyhtymän ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennetään verotuksessa 5 %, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.
 • Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa metsätaloudesta ja verotusyhtymän kautta saadusta metsätalouden pääomatulosta ja vähennyskelpoisista menoista otettaisiin metsätalouden verovuoden puhdasta pääomatuloa laskettaessa huomioon 95 %. Vähennys koskee maatilana pidettävältä kiinteistöltä saatua metsätalouden tuloa. Vähennystä ei saa satunnaisesta puun myyntitulosta, jota voi saada, kun esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin tontilta hakataan ja myydään puuta. Vähennys ei koske myöskään yhteismetsää.
 • Porotalouden tulosta vähennettäisiin yrittäjävähennystä 5 %.

Verotusmenettely

 • Kaikki verottajan sähköiset vuorovaikutteiset palvelut menee yhdellä kirjautumisella OmaVerosta. Verotilin toiminnallisuus siirtyy OmaVeroon.
 • OmaVerosta näkee kuukausittaiset yhteenvedon maksuista ja palautuksista, se vastaa aikaisempaa verotiliotetta.
 • Kausiveroilmoitus poistuu. Jatkossa puhutaan verokauden veroilmoittamisesta, kuten esimerkiksi veroilmoitus arvonlisäverosta kuukausittain.